Nhận may và thiết kế mũ nón tennis – mũ nón nửa đầu