Tạp dề đồng phục nhân viên Quán Ăn Vặt Kabi – Food & Drink tại Vĩnh Long