In tạp dề Sống Festival AIA Việt Nam với sự góp mặt của Đại Sứ Thương Hiệu Toàn Cầu AIA – David Beckham