In cắt decal logo cho tạp dề đồng phục Quán The S Coffee & Tea tại Quận 3