Đồng phục tạp dề ngắn 3 túi cho nhân viên tiệm 7AM NAILS SALON