In decal đồng phục tạp dề đeo vai Trà sữa Tibon by Jayden tại Quận 1